راهنمای نصب پرده

01     نصب پرده با پایه دیواری

  • 15 سانتی‌متر از هر طرف ریل به سمت مرکز ریل را اندازه‌گیری نموده، علامت بزنید و با دریل سوراخ کنید.
  • با کمک پیچ و رول پلاک، پایه دیواری را روی دیوار متصل نمایید.
  • پایه سقفی را به صورت افقی داخل پایه دیواری قرار داده و 90 درجه بچرخانید تا در جای خود محکم شود.
  • پرده را داخل پایه سقفی گذاشته و با کمی فشار، آن را داخل پایه محکم کنید.

02     نصب پرده با پایه سقفی

  • با فرض اینکه عرض پرده 150 سانتی‌متر است، 15 سانتی‌متر از اطراف محل اندازه‌گیری شده را علامت بزنید و با دریل سوراخ کنید.

  • با کمک پیچ و رول پلاک، پایه سقفی را به سقف ببندید.

  • پرده را در داخل پایه گذاشته و با کمی فشار، آن را داخل پایه ثابت کنید (صدای چفت شدن پرده در پایه، نشان‌دهنده نصب صحیح پرده است).

  • نکته کلیدی: در صورتی که عرض پرده بیش از 350 سانتی‌متر باشد، جهت نصب از سه پایه استفاده نمایید.

در صورت بروز هر گونه سؤال یا ابهام، با کارشناسان فنی ما تماس حاصل فرمایید.