نمونه کار پرده دابل شید

تصاویری از نمونه اجرا شده پرده های دابل شید که توسط مشتریان محترم پرده بازار ارسال شده اند.